PENGURUS LEMBAGA

1200 views

logo-resmi-nahdlatul-ulama-nu 

 1. LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Ust. Misbakhul Mundir, S.Ag

Sekretaris         : Ust. Misbakhudin

Bendahara         : Drs. H. Ahmadun, M.SI

 1. LEMBAGA PENDIDIKAN MA’ARIF NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Drs. H. Al Fatah, M.Pd

Sekretaris         : Drs. H. M. Imamudin

Bendahara         : Amroji

 1. RABITHAH MA’AHID AL ISLAMIYAH NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : KH. Syamsul Arifin, M.Pd.I

Sekretaris         : Ust. Moh. Afif, M. Ag

Bendahara         : Ust. Miftahudin, S.Th.I

 1. LEMBAGA PEREKONOMIAN NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Drs. A. Dasuki, MM

Sekretaris         : Nurul Huda, SE

Bendahara         : Agus Minan Ali, S.Kom

 1. LEMBAGA PENGEMBANGAN PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Muslikhun, S. Ag

Sekretaris         : M. Abdul Basir, S.Pd.I

Bendahara         : Azami Sidiq

 1. LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Agus Salim, SE

Sekretaris         : H. Mu’min, S.Pd.I

Bendahara         : H. Khaeru Soleh, SH

 1. LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Ikbal Faizal, S.Sos.I

Sekretaris         : Zaki Mubarok, M.S.I

Bendahara         : Mohamad Furqon, M.Pd.I

 1. LEMBAGA PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Mujahid

Sekretaris         : Bambang Asmoyo

Bendahara         : Drs. H. Sururi, M. Hum

 1. LEMBAGA SENI BUDAYA MUSLIMIN INDONESIA NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Mi’roj Adhika, S.Pd.I

Sekretaris         : Mutamakin Amin, S.Pd.I

Bendahara         : Mas Hari, S.Pd.I

 1. LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : H. Djauhar Arifin, MA

Sekretaris         : Fatikhudin, S.Pd.I

Bendahara         : Drs. H. A. Darus, MM

 1. LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Drs. H. Moh. Isa

Sekretaris         : Yusuf, S.Pd.I

Bendahara         : H. A. Muzammil, S. Ag, M.Si

 1. LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Ust. Husni Faqih, S.Pd.I

Sekretaris         : Ust. Abdul Wahid, S.Pd.I

Bendahara         : Ust. Muhammad Yafie

 1. LEMBAGA FALAKIYAH NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : KH. Bahroni

Sekretaris         : Ust. Idris

Bendahara         : Ust. Mukhlisin

 1. LEMBAGA TA’MIR MASJID NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Ahmad Rifai, S.Pd.I, M.Pd.I

Sekretaris         : Sokhib Firdaus

Bendahara         : Aji Wiratno, S.IP

 1. LEMBAGA KESEHATAN NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : H. Akhmad Munawar, SE

Sekretaris         : dr. Karim Amrullah

Bendahara         : Edy Thofiq, S.KM, M.Kes

 1. LEMBAGA TA’LIF WAN NASYR NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : M. Fatkhurohman, S.Pd.I

Sekretaris         : Wartono

Bendahara         : Idris Salis

 1. LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : Drs. H. Muslikh, M.SI

Sekretaris         : Eko Eddya Supriyanto, M.Si

Bendahara         : Akhmad Taufiq, M.Ag

 1. LEMBAGA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM NAHDLATUL ULAMA

Ketua                : H. Muslih, M.Pd.I

Sekretaris         : M. Nurul Mubin

Bendahara         : Moh. Agus Fauzan, S.ST

banner 468x60)

Related Post